Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuusvaltalinssi

Tulevaisuusvaltalinssi auttaa tarkastelemaan tulevaisuusvaltaa ja pohtimaan siihen liittyviä valintoja.

Kirjoittajat

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Valmistelu

Päättäkää työskentelynne rajaus eli mitä tulevaisuutta käsittelevää prosessia tai olemassa olevaa tulevaisuusnäkemystä haluatte linssin kautta tarkastella. Prosessi voi olla sellainen, josta olette itse vastuussa tai voitte myös tarkastella jonkun toisen omistamaa prosessia. Myös tulevaisuusnäkemykset voivat olla joko teidän itsenne tuottamia tai jonkun toisen tahon luomia.

Materiaaleihin sisältyy Tulevaisuusvaltalinssi sekä kutakin linssin kuutta ulottuvuutta syventävä työpohja. Tulostakaa valitsemanne työpohjat tai valmistelkaa digitaaliset työpohjat.

Työskentely

  1. Aloittakaa tutkimalla Tulevaisuusvaltalinssiä, jotta hahmotatte mistä siinä on kyse.
  2. Siirtykää sen jälkeen hyödyntämään linssiä avaavia työpohjia. Voitte hyödyntää tilanteen mukaan yhtä, muutamaa tai vaikka kaikkia työpohjia missä tahansa järjestyksessä.
  3. Arvioikaa kunkin työpohjan kohdalla nykytila, eli missä olette nyt tulevaisuusvallan suhteen. Asettakaa myös tavoitetila.
  4. Keskustelkaa valitsemienne työpohjien kysymyksistä ja täyttäkää huomiot työpohjaan.
  5. Palatkaa lopuksi alussa tekemäänne arvioon nykytilasta ja tavoitteista. Miltä ne näyttävät keskustelun jälkeen? Haluatteko tehdä niihin muutoksia? Entä mitä teette kunkin tavoitteen saavuttamiseksi?  

Materiaalit

Lisää aiheesta

Mistä on kyse?