70-LUVUN TYYPILLISTEN PIENTALOJEN NYKYAIKAISTAMINEN

Hankkeessa kehitetään 70-luvun tyyppipientalojen energiatehokkuuden parantamiselle malliratkaisuja, joiden avulla talot voidaan samalla myös kustannustehokkaasti nykyaikaistaa. Näillä ratkaisuilla vanhat pientalot voidaan muuntaa nykyisiä asuin- ja energiatehokkuusvaatimuksia vastaaviksi kestävän rakentamisen periaatteita noudattaen.

Työ toteutetaan diplomityönä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Diplomityön tekijänä on Sakari Ruotsalainen ja ohjaajana professori Markku Hedman.

Hankkeen tuloksena valmistuu tiivis 8-16 sivun ohje, joka esittää keskeisiä ratkaisuja ja esimerkkejä niiden toteuttamiselle. Ohje on suunnattu pientaloasukkaille.

Tutustu ohjeeseen »

JULKAISUT

julkaisut

70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi