AISTI HELSINKI!

Keräämme kansalaisilta aistikokemuksia Helsingistä: mitä pääkaupungissa pitää ja kannattaa aistia? 
 
Käytämme Pirunmeri- ja kohta alkavassa Festarikalevala-projekteissa hyväksi havaittua tiedonkeruumenetelmää, jota joku voisi kutsua crowdsourcingiksi. Kokemuksia ja tarinoita kerätään viikko kutakin pääaistia kohden ja näistä koostetaan viisi mieleenpainuvinta kokemusta, yhteensä 25 uutta ja erilaista tapaa kokea Helsinki. Tiedonkeruun päätyttyä kertyneistä kokemuksista koostetaan painettu kirja. Hanke on helposti monistettavissa muihinkin kaupunkeihin, maakuntiin, maihin ja koko maailmaa koskettavaksi ”uudet 25 ihmettä” -teokseksi.
 
Mikko Karppi