AIVOHALVAUKSEN DIAGNOSTIIKAN JA HOIDON OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN (STROKE)

Hankkeen tavoitteena on kehittää näyttöön perustuva malli aivohalvauksen diagnostiikan ja hoidon kansallisesta ratkaisusta, joka parantaa laatua, kustannushyötyä ja saatavuuden tasapuolisuutta.