ALOITEKANAVA.FI

Aloitekanava.fi on verkkodemokratiapalvelu ja nuorten oma vaikuttamiskanava, jossa nuorilla on mahdollisuus tehdä aloitteita kunnan päättäjille ja virkamiehille. Nuoret ovat itse toimijoina ja aloitteiden ideoijina. Palvelun ja sen moderaattoreiden myötävaikutuksella nuorten viestiä ja ehdotuksia viedään eteenpäin niin, että nuoret saavat päätöksen esittämästään asiasta. Tällä hetkellä yli 140 kuntaa on mukana edistämässä demokratiaa Aloitekanavan avulla.
 
Markus Tammi