ARAVA-ASUINKIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS – KONSEPTIT JA RATKAISUT

AJANKOHTAISTA

Kuopion opiskelija-asuntosäätiön Kuopaksen nollanenergiatalo
Poiminnat

Kuopion nollaenergiatalo tuotti sähköä muillekin

Hankkeen tavoitteena oli kehittää sekä uusille että peruskorjattaville aravavuokrataloille matalaenergiarakentamisen, passiivirakentamisen ja nollaenergiarakentamisen konseptit ja arvioida eri konseptien sopivuutta Suomen ilmasto-olosuhteisiin.

Pilottihankkeissa Järvenpäässä ja Kuopiossa tuotettiin perustiedot elinkaarikustannusten ja ympäristövaikutusten kannalta edullisimmista ratkaisuista. Samalla edistettiin energiatehokkuuden lisäämistä kunnallisessa vuokratalokentässä.

Hankkeen yhtenä osatavoitteena oli kehittää toimintamalleja huonokuntoisten peruskorjattavien aravavuokratalojen saneeraamiseksi. Samalla tuotettiin vaihtoehtotarkastelu purkamisen ja uudisrakentamisen osalta, ottaen huomioon hiilidioksidipäästöt sekä taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

Hankkeen toteuttivat Järvenpään Mestariasunnot Oy sekä Kuopion Opiskelija-asunnot Oy. Tutkimuksen yhteistyökumppanina oli VTT. Hanketta rahoittivat Sitra ja TEKES.

Lue lisää hankkeen sivustolta »

Uutinen: Veikko Simunaniemi 2010 asuntovaikuttaja »

Uutinen: Nollaenergiatalo Järvenpäähän »