AVOIMESTI ÄLYKÄS HELSINKI (TYÖNIMI)

Haastattelututkimuksen tavoitteena on Helsingin nykyisten hyvien toimintatapojen esittely demokratian, liikkumisen ja asumisen teema-alueilla sekä muun muassa avoimen tiedon hyödyntämiseen pohjautuvien uusien toimintamallien hahmottaminen.   

Haastatteluiden ohella selvityksessä luodaan kaupungin tietojärjestelmien tietokartta, jossa esitellään mitä tietoa kaupungissa on. Tietokartta vastaa esimerkiksi kysymykseen: millainen kuva Helsingistä syntyisi, jos siitä tiedettäisiin vain mitä digitaalista tietoa kaupungista on?   

Selvitystyö liittyy Fireball-nimiseen EU-hankkeeseen, jossa Helsinki ja muutamat muut eurooppalaiset kaupungit työstävät yhdessä keinoja kehittää kaupunkeja paremmaksi ns. ’Smart City’ -ajattelulla. Selvitystyö valmistuu maaliskuussa 2012.

Kim Viljanen