AVOIMESTI

Kansalaistiedonhankinnan verkkopalvelu. Demokratia perustuu parhaaseen tietämykseen. Kun päätösten valmistelu on avointa ja osallistavaa, päästäneen lähimmäksi ideaalia. Ainoa tekniikka, jolla saadaan kaikki halukkaat äänet kuuluviin, on käyttää verkkopohjaista palvelua.

Päätöksentekoa valmistava, sosiaalinen tietopohjan rakentamisprosessi on periaatteessa aina samanlainen, oli kyse suuresta tai pienestä hankkeesta, joten palvelusta saa pienille ja suurille yhteisöille skaalautuvan. Verkkopalvelu voidaan halutessa kytkeä päätöksentekoon. Kyseessä on tavoitteellinen prosessi, joka nojaa hyviin käytäntöihin ja malleihin. Palvelun tarjoaja toimii käytäntöjen kehittäjänä ja fasilitointiosaamisen edistäjänä.

Kari Viertola