AVOIMUUS.FI – SUOMALAINEN KORRUPTIOSIVUSTO

Sivusto kokoaa yhteen paitsi olemassaolevan faktatiedon suomalaisesta korruptiosta, myös tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden kysellä avoimuudesta, hyvästä hallinnosta ja korruptiosta Transparency Suomi ry:n kokoamilta asiantuntijoilta ja kommentoida korruptiokysymyksiä. Suomea pidetään matalan korruption maana, mutta ristikkäiset sidonnaisuudet ja hyväveliverkostot tekevät tilanteesta meilläkin ongelmallisen. Tämä sivusto avaa kysymystä laajasti ja antaa kansalaisille osallistumismahdollisuuden. Palvelu linkittää olemassa olevaan korruptiotietoon mm. oikeusministeriössä, Keskusrikospoliisin, tullin ja oikeuskanslerin sivuilla, mutta pääpaino on uudenlaisissa, kunta-alaan pureutuvat sähköiset palvelut lisäävät avoimuutta: kunta-alan toimijoille annetaan mahdollisuus täyttää avoin sidonnaisuusilmoitus tai tehdä testi siitä, miten suuri korruptioriski heidän toiminnassaan on. Tulevaisuudessa sivulla voitaisiin käyttää myös crowdsourcing-palveluja erilaisten sidonnaisuuksien selvittämiseen, auttaen esimerkiksi tutkivan journalilsmin projekteja. Nämä luottamukselliset palvelut ovat salasanan takana.

Salla Nazarenko