AVOIN DEMOKRATIA YRITYKSESSÄ

Osuuskunnat ovat demokraattisia yrityksiä: jokaisella omistajalla on yksi ääni, jolla voi vaikuttaa. Hallintokäytännöiltään osuuskunnat muistuttavat yhdistyksiä. Päätösvaltaa keskitetään yrityksen hallitukselle ja toimeenpanovaltaa työntekijöille tai yksittäisille osuuskunta-aktiiveille.    

Tämän edustuksellisbyrokraattisen demokratiaprosessin ongelmat ovat tuttuja jokaiselle järjestö- ja osuuskuntatoimijalle. Jos hallinnollisiin työntekijöihin ei ole varaa, paperinpyörittely kasaantuu yksittäisille luottamushenkilöille. Hallituksen kokoukset ovat suljettuja, eikä päätökset välity koko jäsenistölle osallistumismahdollisuuksista puhumattakaan. Jäsenistö ei aktiivisesti ohjaa ja vaikuta yrityksen suuntaan tai tuo ideoitaan yrityksen käyttövoimaksi.   

Demokratia toimii silloin, kun jokaiselle jäsenelle on taattu osallistumismahdollisuus, jota nämä aktiivisesti käyttävät, päätöksistä käydään riittävän perusteellinen keskustelu ja päätöksentekijät ovat tasa-arvoisia päätösvallaltaan. Luomalla verkkokeskeinen avoin päätöksentekokulttuuri ja -järjestelmä, voidaan jokaista näistä osa-alueista parantaa ilman, että toimiva demokratia veisi enemmän resursseja, kuten aikaa ja rahaa.   

Hankkeen tarkoitus on testata ja kehittää sähköisiä avoimen demokratian käytäntöjä ja -työkaluja tamperelaisissa osuuskunnissa. Kiinnostuneita osuuskuntia on jo muutamia, ja hankerahoituksen toteutuessa  niitä kysytään tarvittaessa lisää.   

Hanke etenee seuraavien vaiheiden kautta: 

1. Organisaatioissa kartoitetaan, millaiset asiat aiheuttavat kitkaa demokratian toteutumiselle ja päätöksenteon sujuvuudelle.  

2. Osuuskunnissa testataan työpajatyyppisesti verkkosovelluksia, joilla demokratiaprosessin sujuvuutta voidaan parantaa. Työpajoissa painopiste on hyvien ja huonojen kokemusten ja käytäntöjen havaitsemissa sähköisen hallintomallin kehittämistä varten. 

3. Kokeilujen pohjalta tehdään vaatimusmäärittely niistä toiminnoista, joita sähköisen demokratiamallin sujuvuus edellyttää hallinnon verkkotyökaluilta. Vaatimusmäärittelyä käytetään hankkeen jatkorahoittamisessa. 

4. Hallintokokeilusta julkistetaan verkossa Avoimen demokratian käyttöönotto-opas, jonka avulla muutkin organisaatiot voivat kehittää omaa hallintoaan avoimen sähköisen demokratian suuntaan.    Osuuskuntien sähköisen hallintomallin perusta muodostetaan avoimen lähdekoodin ohjelmilla ja kaikki hankkeessa tuotettava uusi tieto ja ohjelmistokoodi julkistetaan avoimella lisenssille kaikkien saataville.

Ilpo Puhakka