AVOIN MINISTERIÖ

Avoin ministeriö on voittoatavoittelematon ja riippumaton organisaatio, joka tarjoaa apua ja sähköisen työkalun kansalaisaloitteiden valmistelulle.

Maaliskuussa 2012 voimaan tulevan kansalaisaloitelain (hallituksen esitys 24/2011) antama mahdollisuus saattaa kansalaisten aloitteet eduskuntakäsittelyyn on merkittävä muutos ja kansalaisia osallistava edustuksellisen demokratian laajennus.

Laissa säädetyn mahdollisuuden lisäksi kansalaisaloitteiden täysimääräinen käyttöönotto tarvitsee kuitenkin myös lain tarkoitusta palvelevat käytännöt ja kanavat. Avoin ministeriö on juuri tätä. Avoinministerio.fi-palvelu toteutetaan kotimaisten pk-yritysten pro bono -yhteishankkeena ja vapaaehtoiskoodaajien toimesta. Mukana on johtavia ketterän kehityksen ja käytettävyyden asiantuntijoita Suomessa. Hankkeen perustaja ja koordinaattori on Joonas Pekkanen, päivätöissä GigsWiz.com Oy:n perustajaosakkaana. Kansalaiset voivat ehdottaa avoimelle ministeriölle laki-ideoita.

Avoin ministeriö ei sulje mitään ideoita pois elleivät ne ole lain tai hyvän tavan vastaisia, mutta painottaa muun muassa suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa, ihmisen, luonnon ja ympäristön hyvinvointia ja avointa tietoyteiskuntaa edistäviä hankkeita. Kullakin idealla on palvelussa oma sivunsa, jossa sitä voi kuka tahansa kommentoida ja tukea ideoita omalla nimellään. Avoin ministeriö pyrkii tuomaan relevantteja alan asiantuntijoita ja tutkimusta laki-ideasivulle ja kansalaiset voivat myös ehdottaa ministeriölle soveltuvia asiantuntijoita.

Ideat, jotka saavat kannatusta ja asiantuntijoiden tieteeseen ja tutkimukseen perustuvaa tukea, voidaan ottaa avoimen ministeriön valmisteltavaksi. Ministeriö valmistelee vapaaehtoisvoimin lakiehdotukset, jotka täyttävät samat muotovaatimukset kuin varsinaiset hallituksen esitykset eduskunnalle. Ministeriö järjestää kullekin lakiehdotukselle ohjausryhmän, joka koostuu kyseessä olevan alan asiantuntijoista kuten tutkijoista. Vapaaehtoiset lakitekstin kirjoittajat laativat valmiin lakiehdotusluonnoksen ohjausryhmän asiantuntijoiden avustamana. Lakiehdotusluonnokseen voidaan pyytää kansanedustajien kommentteja valmistelun aikana. Luonnokseen liitetään ehdotuksen perustelut sekä asiantuntijoiden lausunnot, jonka jälkeen se julkistetaan kansalaisille, kansanedustajille ja lehdistölle palvelussa. Tässä vaiheessa kaikki tahot, esimerkiksi elinkeinoelämä ja muut etujärjestöt voivat kommentoida luonnosta ja kansalaiset voivat tukea lakiehdotusta alustavasti jättämällä yhteystietonsa ja jakamalla lakiehdotusluonnosta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Ministeriö voi sitten tehdä korjauksia ja muokkauksia luonnokseen yleisen palautteen perusteella, minkä jälkeen se julkaisee lopullisen lakiehdotuksen. Luonnosta alustavasti tukeneille kansalaisille ilmoitetaan mahdollisuudesta päästä allekirjoittamaan lopullinen lakiehdotus sähköisesti. Allekirjoitusten keräämiseen on kuusi kuukautta aikaa. Kun vähintään 50,000 sähköistä allekirjoitusta, avoimen ministeriön ehdotus laista menee eduskunnan käsittelyyn samalla tavalla kuin yleensä hallituksen esityksinä tulevat lakiehdotukset. Eduskunta päättää lain hyväksymisestä, muuttamisesta tai hylkäämisestä.

Joonas Pekkanen

Lisätietoa hankkeesta.