BIOYHTEISKUNNAN YHTEISKUNNALLISET VALINNAT

AJANKOHTAISTA

uutiset

Tutkimus geenitiedosta valmistui

Tavoite

Sitran Bioyhteiskunnan yhteiskunnalliset valinnat -hankkeen tavoitteena oli tuottaa yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi tietoa, jossa kuvattaisiin tulevaisuuden mahdollisia toimintamalleja ja tarkasteltaisiin geeniteknologiaan liittyviä yhteiskunnallisia valintoja ja arvoratkaisuja.    

Tulokset  

Hankkeen tuloksena syntyi Geenitieto kuuluu kaikille -julkaisu, jossa kuvataan geenitiedon käytön tulevaisuuden ratkaisuja ja tarkastellaan biotekniikkaan liittyviä yhteiskunnallisia valintoja. Julkaisun on kirjoittanut dosentti Osmo Kuusi.   Kirjassa on esitetty kolme tulevaisuuspolkua geenitiedon tulevalle käytölle Suomessa ja sille, missä muodossa Genomitietokeskus toteutuisi. Skenaarioiden nimet ovat:

Skenaario 1: Turvallisuus ennen kaikkea

Skenaario 2: Tuottavaa ja työllistävää bioyrittäjyyttä

Skenaario 3: Geenitieto kuuluu kaikille

Skenaariossa 1 korostetaan turvallisuutta ja toimintaa vain hyvin luotettavan tiedon varassa. Skenaariossa 2 huomio on geenitekniikan tuottamassa taloudellisessa hyödyssä. Skenaariossa 3 toimintaperiaatteena on herättää kansalaisten aktiivinen kiinnostus geenitietoonsa.   Kaikki skenaariot on muotoiltu oikeiksi valinnoiksi vuoden 2015 näkökulmasta. Kirjan sympatiat ovat kuitenkin selvästi kolmannen skenaarion suunnassa, joka johtaisi geenitiedon arkipäiväistymiseen ja geenimystiikan häivyttämiseen. Kirjan lopussa esitetyt toimintasuositukset on tehty tässä hengessä. 

Julkaisu

Geenitieto kuuluu kaikille O. Kuusi Helsinki, Edita Publishing, 2004  

Ota yhteyttä

ihmiset
Vesa-Matti Lahti
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia