Terveyshyötyanalyysi – Laatudatasta vaikuttavuuteen

Terveyshyötyanalyysin (ns. Care Gap) tavoitteena on jalostaa sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyvää dataa tietämykseksi yksilön tai väestöryhmän hoitovajeesta. Tästä on hyötyä niin palvelujen kehittäjille kuin yksittäiselle kansalaisellekin.

AJANKOHTAISTA

artikkelit

Care Gapin algoritmit arvioivat Reinon vaivoja

MISTÄ ON KYSE?

Projektin tavoitteena on potilaskertomusten dataa analysoimalla arvioida datan laatua ja tehdä potilasjoukolle ns. virtuaalinen terveystarkastus, jossa tunnistetaan hoitovajaus (’care gap’) ja listataan kullekin potilaalle keinot, joilla hoidon vaikuttavuutta voitaisiin parantaa. Datan avulla pystyttäisiin tarkastelemaan laajemmin sairauksien hoidon kokonaistilaa esimerkiksi lääkityksen osalta, ja siten kehittämään terveyspalveluja. Laajempi ja laadukkaampi data voi lisäksi mahdollistaa palveluntuottajien valtakunnallisen vertailun.

Care Gap voi auttaa myös tunnistamaan yksittäiset potilaat, joiden hoitoa voidaan parantaa. Nykyisellään korkean riskin potilaiden tavoittaminen on usein sattumanvaraista ja perustuu paljolti potilaiden omiin yhteydenottoihin. Care Gap -hankkeen yhtenä tavoitteena on, että korkean riskin potilaat tunnistettaisiin suoraan virtuaalisen terveystarkastuksen avulla ja kutsuttaisiin hoidon piiriin.

Care Gap voi parantaa myös kustannusvaikuttavuutta terveyspalveluissa. Valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen allokointi perustuu yksilöllisiin suunnitelmiin, jotka laaditaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhdistelemällä tietoja asiakkaiden kanssa tehdyistä sekä virtuaalisesti tuotetuista suunnitelmista voidaan arvioida ja budjetoida kustannuksia aiempaa tarkemmin, ja kohdentaa voimavaroja vaikuttavimpien ja taloudellisimpien toimenpiteiden suuntaan.

Mitä teemme?

Care Gap -hankkeen kautta pyritään kohdistamaan voimavarat eniten terveys- ja hyvinvointihyötyä tuottaviin palveluihin, ja kaventamaan terveys- ja hyvinvointieroja. Tavoitteena on sekä edistää tasa-arvoisempaa terveydenhoitoa kansallisella tasolla, että saavuttaa parempia hoitotuloksia ja terveyshyötyä yksittäiselle ihmiselle. Sitra rahoittaa työkalun kehittämistä ja tukee kehitystyötä omalla asiantuntemuksellaan sote-palvelujen digitalisoinnista.

Kuka on mukana?

Sitran yhteistyökumppanit hankkeessa ovat Helsingin kaupunki sekä Perusturvaliikelaitos Saarikka, joka koostuu Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnista ja Saarijärven kaupungista.

Missä mennään?

Hanke alkoi syyskuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun. Vaasan yliopistossa on tekeillä pro gradu -työ aiheesta.

OTA YHTEYTTÄ

Kuulemisiin!

ihmiset
Tuula Tiihonen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Jukka Vahti
Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Mistä on kyse?