CITIZEN

Citizen on yleishyödyllinen sosiaalisen median alusta, joka koostuu kommunikaation, yhteistyön ja kaupankäynnin työkaluista. Se pyrkii selkeämmin jäsentämään talouden kiemurat sekä tekemään julkisen vallan läpinäkyväksi kaikille kansalaisille. Tämä tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä sekä mahdollistaa kansalaisten parempaa itseorganisoitumista.   

Citizen-visioon kuuluu myös oma vaihtoehtoinen rahajärjestelmä. Tässä visiossa demokraattiset instituutiot ja nykyinen rahajärjestelmämme sulautuvat yhdeksi yksinkertaiseksi hybridiksi. Sillä raha on valtaa, Citizenissä seteleistä ja äänestylipuista tulee yhtä.

Jon Sundell