CLEANTECH-SIJOITUSTOIMINTA JA SEN SEURANTA SUOMESSA

Hankkeen tavoitteena oli löytää menettelytavat, joilla pääomasijoittamista ympäristöalan yrityksiin voitaisiin seurata Suomessa. Ensin toteutettiin katsaus alan kehitysvaiheeseen Euroopassa sekä Suomen tarpeisiin. Katsauksen pohjalta laadittiin ehdotus cleantech-sijoitustoiminnan seurantajärjestelmäksi. Lisäksi tehtiin kysely ympäristöliiketoiminnan yrityksille niiden rahoituksesta.  

Pääomasijoitukset ympäristöalalla ja tilastollisen seurannan kehittäminen -raportti on ilmestynyt Etlan Keskusteluaiheita-sarjassa (No. 1039).

Raportti pdf-muodossa »