CLEANTECH-YRITYSTEN RAHOITUS: RAHOITUSMALLIT JA RAHOITUSMARKKINAT

Selvityksessä analysoitiin cleantech-yrityksille suunnattuja rahoitusinstrumentteja sekä globaaleja cleantech-rahoitusmarkkinoita. Selvitys antaa tietoa maailmalla käytössä olevista rahoituskäytännöistä ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä.

Hankkeen keskeiset tulokset on julkaistu kahdessa Cleantech Invest Oy:n raportissa:

Cleantech-yritysten rahoitusmallit (pdf) »
Cleantech-rahoitusmarkkinat (pdf) »