DELIBERATIIVINEN KUNTABUDJETTI – KUINKA KIINNOSTUA KUNTAPALVELUISTA?

Kuntalaisten kanssa muodostettavissa valmennusringeissä opiskellaan oman kunnan budjettia ja palvelutuotantoa. Tavoitteena on herättää ajankohtaista keskustelua kuntapalveluista syksyn 2012 kuntavaalien alle.
 
Oppimisen sisältö pohjautuu paikkakuntakohtaisen Veropuun ympärille. Veropuu on nettityökalu, joka visualisoi julkissektorin organisaatioiden tulot ja menot helposti avautuvan puu-metaforan avulla. Puun juurina ovat tulot, jotka liittyvät runkoon ja edelleen haarautuvat menoina oksiin. Organisaation eri hallintokuntien allokoimat rahamäärät käyvät ilmi oksien paksuuksista. Tarkoituksena on tarjota kokonaiskuva kunnan varainkäytöstä. Veropuun avulla voidaan lisätä kuntalaisten ymmärrystä kunnan toiminnasta, ja siten antaa mahdollisuus muodostaa perusteltuja kannanottoja.
 
Veropuun avulla voidaan mennä visualisoinnista syvempään oppimiseen. Veropuu voi toimia alustana, jossa niin asukkaat, virkamiehet kuin poliitikotkin voivat arvioida kunnan tuottamia palveluja ja keskustella keskenään siitä, miten kunnan tuloja voisi parhaiten käyttää ratkaisemaan itse määriteltyjä ongelmia. Uusia budjetointiratkaisuja voidaan Veropuun avulla simuloida ja työstää yhdessä. Veropuu mahdollistaa nykyistä käyttäjäkeskeisemmän hallinnon ja budjetoinnin. Osallistuva budjetoiminen on eräs monissa maissa hyväksi havaittu tapa lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Se on käytössä jo yli 1 200 kaupungissa eri puolilla maailmaa, myös useissa eurooppalaisissa kaupungeissa.
 
Tässä hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa budjettidatan visualisointien hyödyntäminen korostetaan deliberatiivisen prosessin pohjana. Paikkakuntakohtaiset valmennusringit muodostetaan yhteiskunnallisten opistojen sekä mahdollisesti muiden paikallisesti toimivien tahojen ympärille. Valmennusringissä osallistujien oma osaaminen ja tavoitteet vaikuttavat keskusteltaviin asioihin. Osa tapaamisista on verkossa järjestettäviä asiantuntijavetoisia vertaiskeskusteluja paikkakuntaryhmien välillä. Tilaisuudet järjestetään etäneuvotteluina Otavan Opiston toimesta. Asiantuntijat etsitään Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n verkostojen avulla
 
Pauliina Jalonen