DEMOKRATIA 2.0

Viisi ihmistä kollektiivina edustaa yhtä paikkaa eduskunnassa. Ennen kuin edustaja ottaa kantaa lakialoitteisiin, muihin äänestysten alla oleviin asioihin tai tekee kannanottoja, ovat ryhmän jäsenet keskustelleet päätöksestä ja äänestäneet ”edustajan” mielipiteestä. ”Osa-aikaehdokkaat” (1/5 ehdokkaasta) yhdessä ovat jo demokraattinen elin, jossa päätökset tehdään yksinkertaisen enemmistön turvin. Äänestykset ryhmän sisällä ovat avoimia ja päätöksenteko läpinäkyvää.
 
Viisi ihmistä kykenee käsittelemään rutkasti enemmän informaatiota ja paneutumaan lakialoitteisiin paremmin kuin yksittäinen kansanedustaja. Viidellä ihmisellä voi olla viisinkertaisesti tietoa ja taitoja. Osa-aikaedustajan ryhmän sisällä voi toki vallita informaatioepätasapaino, mutta päätökset tehdään yksinkertaisen enemmistön turvin ja yhden jäsenen huonosti perusteltu mielipide voidaan torpata. Ryhmän päätös on osa-aikaedustajaa sitova, jolloin puoluekurin vaikutus heikkenee ja yllyke aitoon ja argumentatiiviseen päätöksentekoon kasvaa. Edustajan työmäärä sekä palkka jaetaan viiden ihmisen kesken. Raha ei siis voi olla osa-aikaehdokkaalle ensisijainen kannustin lähteä politiikkaan. Koska osa-aikaedustaja ei ole kansanedustaja kokopäiväisesti, hänelle jää aikaa hoitaa omaa ”siviilityötään”, jolloin yhteys kansalaisyhteiskuntaan ja ”tosielämään” säilyy terveellä tavalla. Osa-aikaedustajat edustavat itsekin kasvavaa joukkoa vakituisesta työpaikasta epävarmoja kansalaisia, pätkätyöläisiä ja freelancereita.
 
Julia Jousilahti