DEMOKRATIAPOLIITTINEN SELONTEKO

Hallitusohjelmassa linjataan, että äänestysaktiivisuutta ja kansalaisvaikuttamista kehitetään kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman, demokratian edistämistä koskevan periaatepäätöksen ja valmisteltavan demokratiapoliittisen selonteon pohjalta. Oikeusministeriössä aletaan valmistella Suomen ensimmäistä demokratiaselontekoa, työryhmä asetettaneen vuoden 2012 alusta.

Hallitus linjaa periaatepäätöksessään demokratian edistämisestä Suomessa, että oikeusministeriön johdolla laaditaan demokratiaselonteko kymmenen vuoden välein. Selonteon tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista demokratian edistämistä ja sitoutumista demokratiapolitiikan toimeenpanoon kaikilla tasoilla. Selonteossa tarkastellaan harjoitetun demokratiapolitiikan tavoitteita ja niiden toteutumista sekä osallistumismahdollisuuksien ja yhdenvertaisen osallistumisen kehitystä viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana.

Lisätietoja täältä.