DEMOKRATIAPOLIITTISEN SELONTEON TOTEUTUS YHTEISTYÖSSÄ KANSALAISTEN KANSSA

Demokratian kehittämisessä hallinnon avoimuus ja yhteistyö kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ovat keskeisiä.

Esitetään, että demokratiapoliittisen selonteon valmistelutyö käynnistetään hyödyntämällä crowd sourcingia ja uudenlaisia vuorovaikuttusmenetelmiä.

-Tehdään kirjallisten esitysten lisäksi lyhyt videoesittely, jossa kuvaillaan demokratiapoliittisen selonteon tavoitteet ja innostetaan kansalaisia osallistumaan valmisteluun. Annetaan tausta-aineistoa (kirjallista ja AV-aineistoa) kansalaisten osallistumisoikeuksista ja vaikutusmahdollisuuksista.

-Oikeusministeriön uudessa osallistumisympäristössä kansalaiset voivat esittää näkemyksiään suomalaisen demokratian ongelmakohdista ja kehittämisehdotuksia.

-Luodaan Wiki-tyyppinen alusta jossa kansalaiset voivat yhdessä kirjoittaa miten suomalaista demokratia tulisi kehittää.

-Järjestetään deliberatiivinen keskustelutilaisuus, jossa verkossa tulleita esityksiä työstetään eteenpäin.

-Arvioidaan prosessin toimivuutta.

Laajempien kansalaisryhmien tavoittaminen edellyttää aktiivista markkinointia ja yhtestyötä median kanssa.

Niklas Wilhelmsson