DRAAMANAVIGOINTIA

Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurialan esittävän taiteen koulutusohjelman TKI-hankkeissa on pitkäjänteisesti testattu ja tutkittu draaman mahdollisuuksia tiedon saannissa, prosessoinnissa ja sen esittämisessä. Näistä esimerkkinä muun muassa parhaillaan käynnissä oleva Kansalaisnavigointia metropolissa -hanke (Uudenmaan liiton EAKR-rahoitus), jossa soveltavan teatterin työmenetelmiä hyödyntäen kaupunkilaisten näkemykset, osaaminen ja tietotaito saadaan aiempaa paremmin kaupunkikehityksen käyttöön.

Työn tuloksena ovat draaman sovellukset lisääntyneet ja monipuolistuneet, ja on pystytty todentamaan, että draaman asuun saatettu tieto saavuttaa, vaikuttaa ja kiinnostaa. Näitä työmenetelmiä kutsutaan tässä ideassa Draamanavigointia -toimintamalliksi, jonka kehitystyötä on tarkoitus jatkaa. Draamanavigointia -toimintamallia halutaan konseptoida ja kehittää niin, että sen käyttömahdollisuudet kansalaisyhteiskunnan tukemmisessa laajentuvat ja syventyvät.    Draamanavigointiin sisältyviä työskentelymenetelmiä ovat esimerkiksi ajankohtaisteatteri, joka antaa mahdollisuuden reagoida päivänpolttavaan teemaan, ja esityksellinen tutkielma, joka avaa tutkimusten tuloksia ja innostaa osallistumaan ja vaikuttamaan.

Marja Louhija