EDMO NORDIS ja digitaalinen informaatiolukutaito

Disinformaation torjuminen ja kriittinen informaatiolukutaito ovat keskeisiä demokratian toimivuuden ja uudistumisen kannalta niin Suomessa kuin kaikissa muissakin demokratioissa.

Mistä on kyse?

Disinformaation torjuminen ja kriittinen informaatiolukutaito ovat keskeisiä demokratian toimivuuden ja uudistumisen kannalta niin Suomessa kuin kaikissa muissakin demokratioissa.

Siksi on tärkeää, että Suomi ja suomalaiset toimijat ovat mukana keskeisimmissä aiheeseen liittyvissä eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa yhteistyöprojekteissa.

EDMO (European Digital Media Observatory) ja pohjoismainen NORDIS-konsortio sen osana on EU-tasolla keskeinen disinformaation torjumista tutkiva ja edistävä yhteenliittymä/ohjelma nopeasti muuttuvassa mediaympäristössä.

Suomesta NORDIS-konsortiossa olivat mukana yhdistyspohjainen faktantarkistusorganisaatio Faktabaari ja Helsingin yliopisto.

Sitra toimi hankkeessa Faktabaarin (Avoin yhteiskunta ry) kumppanina ja mahdollisti näin osaltaan suomalaisen faktantarkistusosaamisen kehittämistä ja toisaalta myös tämän osaamisen jakamista kansainvälisessä verkostossa.

Tavoitteena oli, että projekteissa kehitettäviä ratkaisuja disinformaation tunnistamiseen ja informaatiolukutaidon parantamiseen voidaan ottaa käyttöön niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Mitä teemme?

Faktabaari osallistui NORDIS-hankkeen kaikkiin osioihin, mutta sen ensisijaisena vastuuna konsortiossa oli kehittää verkostolle digitaalisen informaatiolukutaidon materiaali, Digitaalinen informaatiolukutaito -opas. Lisäksi hankkeessa toteutettiin materiaaliin tukeutuvaa tarkistustoimintaa ja EDMO NORDIS -tutkimusta hyödyntävää viestintää.

Sitran näkökulmasta yhteistyöhankkeen voi nähdä jatkumona Sitran aiemmalle demokratiatyölle, jossa on mm. tuettu rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua kehittämällä Erätauko-menetelmä, kehitetty konsepteja, joiden avulla kirjastoista voidaan tehdä ”kansanvallan foorumeita” sekä selvitetty mediavälitteisen vaikuttamisen nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä.

Keitä on mukana?

Projektissa Faktabaarin lähin akateeminen kehityskumppani digitaalisen informaatiolukutaidon osalta oli Helsingin yliopisto. Pohjoismaisessa NORDIS-konsortiossa oli mukana faktantarkastusorganisaatio ja yliopisto neljästä Pohjoismaasta.

NORDIS-hanke oli pääosin EU-rahoitteinen. EU-rahoitus perustuu avoimen rahoitushakuun EU CEF (Connecting Europe Facility) -intrumentilta, johon toteuttaja osallistui 2020 osana Aarhusin yliopiston (Tanska) johtamaa 4 yliopiston (Aarhus, Upsala, Bergen, Helsinki) ja neljän faktantarkistajan (Faktisk, TjekDet, Källkritiksbyrån ja Faktabaari) konsortiota.

Missä mennään?

NORDIS-projekti alkoi 1.9.2021 ja se päättyi elokuussa 2023. Työn etenemistä voit seurata sekä Faktabaarin verkkosivuilla että tällä hankesivulla. Sitra ja Faktabaari järjestivät syksyllä 2022 sidosryhmätilaisuuden, jossa esiteltiin työn siihenastisia tuloksia.

Projektikokonaisuuden toisen vuoden aikana NORDIS-yhteenliittymä kokosi digitaalisen faktantarkistamisen ja informaatiolukutaidon työkalupakin.

Ota yhteyttä

ihmiset
Jukka Vahti
Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Mistä on kyse?