EHEYTETTY KOULUPÄIVÄ

Tavoitteet

Hankkeen taustalla oli huoli suomalaisten lasten ja nuorten lisääntyneistä kehitysongelmista ja syrjäytymisvaarasta. Näihin ongelmiin pyrittiin etsimään ratkaisua kokeilemalla uudenlaista koulupäivän rakennetta, jossa koulupäivään on yhdistetty ohjattua harrastustoimintaa ja vapaa-aikaa.

Kokonaiskoulupäivä-hankkeen tavoitteena oli tukea suomalaisnuorten kasvua ja kehitystä vahvistamalla heidän sosiaalisia verkostojaan, luottamuksellisia ihmissuhteitaan sekä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia taitojaan. Hankkeen tavoitteena oli erityisesti vähentää sitä uhkaa, jonka yksinäiset iltapäivät muodostavat koululaisten kehitykselle. Koulupäivän rakenteen muutosten uskotaan parantavan myös koulujen yleistä ilmapiiriä ja oppilaiden viihtyvyyttä.

Tulokset

Hankkeessa oli mukana kuusi koulua, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Kuopiossa, Sievissä ja Sipoossa.

Koululaisten työpäivää kevennettiin sijoittamalla oppituntien väliin ja niiden perään ohjattuja harrastus- ja ulkoilutunteja sekä pidentämällä lounastaukoa. Näin vähennettiin lasten yksin kotona viettämää aikaa samalla, kun mahdollistettiin ohjattu harrastustoiminta koko ikäryhmälle vanhempien tulotasosta riippumatta.

Hankkeesta saatiin erittäin positiivisia kokemuksia. Koulussa tapahtuvalla harrastustoiminnalla on tutkimusten mukaan erittäin myönteinen vaikutus nuorten kehitykseen, oppimistuloksiin ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Samalla se rauhoittaa nuorten ja perheiden iltoja rauhalliseen yhdessäoloon, kun tarve vanhempien töiden jälkeen tapahtuvaan nuorten harrastustoiminnan tukemiseen ja kuljetuksiin vähenee.

Kokonaiskoulupäivä-hanke toteutetiin osana suurempaa MUKAVA-projektia (www.mukavahanke.com), jossa oli useita muitakin nuorten kasvua ja kehittymistä koulumaailmassa tukevia osaprojekteja. MUKAVA-projektia rahoittivat mm. suomalaisilta suuryritykset.  

Tekijät  

Hanketta koordinoitiin ja sen seurantatutkimus organisoitiin professori Lea Pulkkisen johdolla Jyväskylän yliopistossa. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Leevi Launonen.  

Julkaisu 

Eheytetty koulupäivä L. Pulkkinen & L. Launonen Edita Publishing Oy, Helsinki, 2005
Katso julkaisun tarkemmat tiedot »