EKOTAAJAMA

Ekotaajama-hankkeen päätavoitteena oli mallintaa prosessi asukaslähtöisen ja energiatehokkaan asuinalueen kaavoitukseen, suunnitteluun, markkinointiin ja rakentamiseen. Hankkeessa pilotoitava konsepti tuotteistettiin myös muualla sovellettavaksi.

Hanketta toteuttivat kuusi Keski-Suomen kuntaa: Jyväskylä, Jämsä, Petäjävesi, Multia, Toivakka ja Kannonkoski. Toteutuksen aikana alueille laadittiin energiaselvitykset ja energiakaavat sekä asukasprofiilit ja aluebrändit. Hankkeessa määriteltiin asuinaluekohtaiset energialuokitusjärjestelmät päästölaskennan perusteella kustannustehokkuus huomioiden sekä todennettiin luokitukset pilottialueilla.

Hankkeen tuloksena saatiin työkaluja, joilla alueelliset energiatehokkuustavoitteet huomioidaan kaavoituksessa. Energiaselvitysten ja -kaavojen avulla selvitetään, mihin alueelliseen energialuokkaan alue sijoittuu (vertaa talojen energialuokat), ja etsitään niille optimaalisimmat energian tuotantomenetelmät. Hanke todensi, että kaavoituksella pystytään vähentämään asukkaiden energiankulutusta.

Mukana oleville kunnille hanke toi lisää vetovoimaa ja veronmaksajia sekä auttoi niitä rakentamaan ympäristömyönteisen imagon. Samalla kuntien asukastyytyväisyys kasvoi ja elinkeinoelämä voi hyvin. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin keväällä 2012.

Tapahtuma 10.5.2012: Ekotaajama-hankkeen päätösseminaari »

Uutinen 17.12.2010: Kuusi Keski-Suomen kuntaa havittelee mukaan Ekotaajama-hankkeeseen »

Tiedote 30.9.2010 Joukko Keski-Suomen kuntia edelläkävijöinä asuinalueiden energiatehokkuuden kehittämisessä »