ELINTARVIKE- JA RAVITSEMUSALAN STRATEGIAN SEURANTA

ERA-ohjelman puitteissa tehtyä strategiaa suomalaiselle elintarvike- ja ravitsemussektorille oli vuonna 2005-2006 laatimassa noin 30 hengen asiantuntijajoukko, joka edusti alkutuotantoa, tutkimusta, elintarviketeollisuuden isoja ja pk-yrityksiä, kaupan alaa, julkishallintoa sekä kansanterveysorganisaatioita. Yhteistyönä syntyi visio: Suomi – kilpailukykyinen terveellisen ravitsemuksen edelläkävijä.

Strategian toteuttamisen vastuuorganisaatioita olivat Sitran ohella mm. Elintarviketeollisuusliitto, elintarvike- ja kaupan alan yritykset, järjestöt, Kansanterveyslaitos, Tekes, Suomen Akatemia, VTT, MMM, MTK, KTM, VM, Finpro ja Evira.

Strategian toteutumista seurattiin yhdessä alan toimijoiden kanssa. Viimeisenä vuonna selvitettiin sitä miten ”Suomi – ravitsemuksen mallimaa 2015”-strategia mukautuu muuttuvaan toimintaympäristöön, mm. ilmastonmuutokseen.