ELINTARVIKE- JA RAVITSEMUSALAN T&K&K-STRATEGIA

T&K-toiminnan linjaukset

Hankkeen tavoitteena oli luoda Suomeen elintarvike- ja ravitsemusalan tutkimus- ja tuotekehitysstrategia, joka määrittää painopistealueet yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimukselle sekä teknologiansiirto-organisaatioiden osaamiselle. Painopisteiden määrittäminen lähti yritysten tarpeista ja alan tutkimusvahvuuksista.

Strategia linjasi strategisen huippuosaamisen keskittymän T&K-työn painopistealueet. Keskittymää haluttiin alan kilpailukyvyn edistämiseksi sekä osaamisen fokusoimiseksi ja vahvistamiseksi.

T&K-strategian luomista koordinoi Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelmassa professori Juha Ahvenainen VTT:ltä.

Strategiaa oli luomassa parinkymmenen hengen tiimi, jossa oli edustajia sekä teollisuudesta että tutkimuslaitoksista. Strategia julkistettiin toukokuussa 2007.
T&K&K strategiaraportti (PDF) »

Elintarvikealan kaupallistamisen tehostaminen

ERA-ohjelman puitteissa luotu strategia nosti esiin suomalaisten heikkoudet kaupallistajana. T&K-tiimin rinnalle nimettiin kaupallistamistiimi, jonka työn tavoitteena oli linjata kaupallistamisen tehostamiseen tarvittavat toimenpiteet.
 
Teollisuutta ja kauppaa edustava kaupallistamistiimi linjasi mm. seuraavia asioita:

 

T&K-tiimin kokoonpano:

Jouni Aalto MTT
Pirjo Alho-Lehto Raisio Oyj
Johanna Buchert VTT
Ari Grönroos Tekes
Helena Gylling Kuopion yliopisto
Katja Hatakka Valio Oy
Marina Heinonen Helsingin yliopisto
Seppo Heiskanen Elintarviketeollisuusliitto
Anu Hopia Raisio Oyj
Merja Leino Atria Yhtymä Oyj
Matti  Leisola TKK
Tiina Mattila-Sandholm Valio Oy
Marja Mutanen Helsingin yliopisto
Hannu Mykkänen Kuopion yliopisto
Esko Pajunen Carlsberg/panimolaboratorio Oy
Ossi Pastinen TKK
Anneli Pauli Suomen Akatemia
Pirjo Pietinen KTL
Kaisa  Poutanen VTT, Kuopion yliopisto
Eeva-Liisa Ryhänen MTT
Seppo Salminen Turun yliopisto
Jaana Tapanainen Finpro
Matti Uusitupa Kuopion yliopisto
Leena Vestala MMM
Risto Viskari Oy Karl Fazer Ab
Annika Mäyrä-Mäkinen     Verso Finland Oy
Juha Ahvenainen Sitra
Anu Harkki Sitra
Liisa Rosi Sitra

Kaupallistamistiimin kokoonpano:

Bertel Paulig, pj Paulig Oy
Markku Krutsin Atria Yhtymä Oyj
Antti Lauslahti HK Ruokatalo Group Oyj
Matti Kalervo Kesko Oyj
Mikko Laavainen Raisio Oyj
Antti Sippola SOK
Annikka Hurme Valio Oy
Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry
Anu Harkki Sitra
Liisa Rosi Sitra