ELINVOIMAA PAIKALLISESTI

Hankkeen yhteistyökumppanina on Fin Brands Oy.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa valittujen paikkakuntien (Oulu, Kuopio, Salo ja Savonlinna) elinvoiman nykytila ja mahdolliset tulevaisuuden elinvoiman lähteet. Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa formaatti uusien, tuoreiden näkökulmien löytämiseksi ja toimintamallien rakentamiseksi.

Fin Brands järjesti Sitran toimesta kullakin paikkakunnalla kaksi paikallista vaikuttajafoorumia, joissa tuotettiin alustavat suunnitelmat alueen elinvoiman lisäämiseksi. Prosessin seurauksena perustettiin Made in Oulu ja Made in Savonlinna -yhdistykset.

Hankkeen konkreettinen tekeminen ja opit eri paikkakunnilta kerätään alkukevään aikana työkirjaan, joka on saatavilla myös sähköisessä muodossa.

Ota yhteyttä

ihmiset
Helena Mustikainen
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous