EUROOPPA 2020

Tavoitteet

Eurooppa 2020 oli kansainvälinen tutkimusohjelma, joka käynnistyi syksyllä 2000. Hankkeessa arvioitiin sitä, millainen voisi olla laajentunut ja toimiva Euroopan unioni näköpiirissä olevana aikana.

Hanke palveli käytännön tarpeita yhdistäen tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia EU:sta. Sen tavoitteena oli ennakoida EU:n tulevan kehitystä ja tuottaa analyysejä, arviointeja ja suosituksia sekä päätöksenteon tueksi että julkiseen keskusteluun.  

Tulokset  

Hankkeen tuloksena syntyi useita julkaisuja, joissa käsitellään esimerkiksi suomalaisen yritysjohdon suhtautumista EU:hun, laajentumista, yhteistä ympäristöpolitiikkaa, EU:n ja USA:n suhdetta, pieniä maita unionissa sekä EU:n tulevaisuutta yleisesti.  

Tekijät  

Projektinjohtajana toimi Peter Ekholm, ja projektitutkijana Laura Järvinen. Pienten valtioiden asemaa EU:ssa selvittänyttä hanketta johti professori Esko Antola Turun yliopistossa.

Lisäksi toteutettiin kaksi osahanketta Brysselissä. Eurooppa-neuvoston toimintaa ja tulevaisuutta analysoi Peter Ludlow (EuroComment). Oikeus- ja sisäasioiden hankkeen toteutti Center for European Policy Studies.

Julkaisut

Kuka opettaa ja ketä? Viro EU:n jäsenenä L. Järvinen Helsinki, Sitra, 2005

Lataa julkaisu pdf-muodossa: Kuka opettaa ja ketä? »

Toiveita ja pettymyksiä – suomalainen yritysjohto ja EU. P. Ekholm, Helsinki, Sitra, 2004
Lataa julkaisu pdf-muodossa: Toiveita ja pettymyksiä – suomalainen yritysjohto ja EU »

EU vuonna 2020. P. Ekholm, Helsinki, Sitra, 2004

Lataa julkaisu pdf-muodossa: EU vuonna 2020 »

Parantaako EU ympäristön? Laajentuneen EU:n ympäristöpolitiikka. L. Järvinen, Helsinki, Sitra, 2004
Lataa julkaisu pdf-muodossa: Parantaako EU ympäristön? Laajentuneen EU:n ympäristöpolitiikka »

Onko koolla väliä? Pienet maat EU:n päätöksenteossa. E. Antola, Helsinki, Edita Publishing Oy, 2004 (Myytävänä kirjakaupoissa)

Transatlanttinen suhde – Yhdysvallat Euroopan unionin peilinä P. Ekholm Helsinki : Edita Publishing Oy, 2004 (Myytävänä kirjakaupoissa)

Tiivistyvä ja hajautuva Euroopan unioni P. EkholmHelsinki, Edita Publishing Oy, 2003 (Myytävänä kirjakaupoissa)