FORUM

Forumeissa nostettiin esiin uusia yhteistyömahdollisuuksia Suomen ja Venäjän välillä sekä keskusteltiin avoimesti mahdollisista epäkohdista ja kaupan esteistä. Forumeissa pyrittiin myös vaikuttamaan korkealla tasolla asioiden ja päätösten etenemiseen.  

Sitra kutsui yhteensä 30-50 vaikutusvaltaista päättäjää sekä Suomesta että Venäjältä osallistumaan Forum-tapaamisiin. Forumin toimintamuoto oli joustava, ja tapaamisten osallistujien kokoonpano riippui aiheesta ja ajankohdasta. Ensimmäinen täysimittainen Forum-kokoontuminen järjestettiin tammikuussa 2006 ja viimeinen marraskuussa 2007, joka oli samalla koko Venäjä-ohjelman päätöstilaisuus. Yhteensä forumeita järjestettiin kuuden eri aihepiirin ympärille.