GLOBAALIN TIETÄMYKSEN HALLINTA

Hankkeen tavoitteena on innovaatiotoiminnan kehittäminen ulkomaisen tiedon hyödyntämisen, kansainvälisen verkottumisen ja klusterien rajapintojen ylittämisen keinoin. Hanke jakautuu kolmeen osaan:

  1. Uuden tiedon luomisen ja siirtämisen parhaat käytännöt
  2. Klusterien rajapintojen ylittäminen 
  3. Kalifornian innovaatiokeskuksen kehittäminen

Hanke käynnistyy marraskuussa 2005 ja päättyy vuoden 2007 lopussa.