GLOBALISAATION KONKREETTISET VAIKUTUKSET

Tavoitteet  

Globalisaation konkreettisten vaikutusten arviointi oli jatkoa Sitran vuosina 1997–1999 toteuttamalle Globalisaatio, hyvinvointi ja työllisyys -hankkeelle.

Sitran tavoitteena oli tuottaa tietoa muutoksista, jotka vaikuttavat Suomen tulevaisuuteen. Hanke jakautui kahteen alahankkeeseen, joiden teemat olivat tuontikauppa ja nuorten osaajien maailma.

Hankkeessa oli tavallisesta tutkimuksesta poikkeava tiedon tuottamisen tapa. Aiheita valotettiin jo olemassa olevan tutkimus- ja tilastotiedon valossa, mutta julkaisuissa keskeisessä roolissa olivat sujuva journalistinen tyyli ja asioiden esittäminen muun muassa henkilökuvien kautta.

Tulokset  

Nuorten osaajien maailman tuloksena syntyi kirja Työpaikkana maailma. Kirja käsittelee globaalia taloutta ulkomailla työskentelyn näkökulmasta. Kirjan lähikuvissa puhuvat suurkaupungeissa asuvat suomalaiset huippuammattilaiset. Samalla he myös arvioivat sitä, mikä heidät on houkuttanut ulkomaille – ja mikä heidät saattaisi tuoda takaisin Suomeen.

Tuontikauppa-hankkeesta puolestaan julkaistiin kirja Globalisaation portinvartijat. Kirja on uudenlainen avaus Kiina-ilmiöstä ja Suomen kilpailukyvystä käytävään keskusteluun. Se korostaa, että kansainvälisellä ostotoiminnalla on uudessa maailmantaloudessa suurempi merkitys kuin Suomessa vielä oivalletaan.

Julkaisut saivat paljon myönteistä julkisuutta.

Tekijät  

Tuontikauppa – vastuullinen toteuttaja: Pirkanmaan talousvalvonta Oy Vastuullinen johtaja: Elina Grundström

Osaajien maailma – vastuullinen toteuttaja: Helsingin yliopisto
Vastuullinen johtaja: Minna Ruckenstein  
Lisätietoja: Vesa-Matti Lahti / Sitra

Julkaisut  

Työpaikkana maailma: Lähtijöiden näkökulmia globaaliin talouteen M. Ruckenstein (toim.) Helsinki, Edita Publishing Oy, 2004

Globalisaation portinvartijat E. Grundström, (toim.)Helsinki, Edita Publishing Oy, 2004