GOVERNMENTS FOR THE FUTURE

AJANKOHTAISTA

Eri maiden valtionhallinnossa tehdään parhaillaan uudistustyötä tilanteessa, jossa useita voimakkaita yhteiskunnallisia muutoksia (taloudelliset, teknologiset, sosiaaliset) on käynnissä yhtä aikaa. Muutos on enemminkin pysyvä kuin väliaikainen tilanne. Organisaatioiden on kyettävä olemaan muutosherkkiä ja ennakoivia monimutkaisissa toimintaympäristöissä.

Governments for the Future eli Tulevaisuuden hallinnot -hankkeen tavoitteena oli jakaa kansainvälisesti kokemuksia siitä, mitä valmiuksia eri maiden keskushallinnoilla on kohdata nykyiset ja tulevat yhteiskunnalliset haasteet. Hanke oli valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön yhteinen hanke Sitran osarahoituksella. Sitran tavoitteena hankkeessa oli tukea ja edistää valtion keskushallinnon strategisen ohjauskyvyn kehittämistä muutoshaasteisiin vastaamiseksi. 

Suomessa on vahva hallintopoliittinen perinne kansainvälisen tiedon ja yhteistyön hyödyntämisessä. Tulevaisuuden hallinnot -hanke toteutettiin Suomen aloitteesta. Jäseniksi kutsuttiin Skotlanti, Iso-Britannia, Ruotsi ja Itävalta. Näissä maissa on tehty paljon hallinnon uudistustyötä. Hankkeessa on ollut mukana myös OECD. Hankkeessa kartoitettiin osallistuvien maiden yhteisiä keskushallinnon konkreettisia ongelmia ja ratkaisuja. Malleja ei kuitenkaan siirretä suoraan maasta toiseen, vaan yhteisellä työllä luotiin pohjaa kunkin maan omille uudistustoimille. Suomessa hankkeen tuloksia hyödynnetään ajankohtaisissa uudistuksissa kuten yhtenäisempään valtioneuvostoon tähtäävässä keskushallinnon kehittämishankkeessa sekä muussa valtionhallinnon kehittämistyössä.

Tulevaisuuden hallinnot hankkeesta julkaistiin kaksi raporttia: maiden yhteinen raportti ja lisäksi suomalaisten osallistujien kirjoittama raportti siitä, miten hankkeen havainnot peilautuvat Suomen tilanteeseen, ”Finland in the mirror”- raportti.

Lisätietoa

Tulevaisuuden hallinnot (Governments for the Future) -hanke (VM:n verkkosivu)

Governments for the Future –hankkeen raportit julkaistu. Euroopan kevät – onko se jo täällä? (VNK:n ja VM:n tiedote 20.11.2013)

Suomi kehittää tulevaisuuden valtionhallintoa (VM:n ja VNK:n tiedote 23.5.2012)

Governments for the Future, Main Report November 2013 ja Decision or Changes – Finland in the Mirror –raportit

valtiovarainministeriö: finanssineuvos Katju Holkeri, katju.holkeri@vm.fi
valtioneuvoston kanslia: ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, sirpa.kekkonen@vnk.fi