HEAT 07 – KOTITALOUKSIEN SÄHKÖNKULUTUKSEN REAALIAIKAINEN MITTAAMINEN JA HAVAINNOILLISTAMINEN

Energiatehokkailla ja ympäristömyötäisillä hankinnoilla pystytään vähentämään energiankulutusta ja syntyviä hiilidioksidipäästöjä ja vaikuttamaan näin ilmastonmuutokseen. Syyskuussa 2007 käynnistyneen HEAT’07-hankkeen tarkoituksena on omalta osaltaan edistää kotitalouksien energiatehokkuuden paranemista ja ilmastonmuutosvaikutusten hillintää ja parantaa ihmisten mahdollisuutta saada ajantasaista tietoa sähkönkulutuksestaan. Tavoitteena on testata ja kehittää reaaliaikaisen mittaamisen ja havainnollistamisen teknologiaa, kerätä käyttäjien kokemuksia ja kehittämistoiveita. Lisäksi kotitalouskohtaisia sähkönkulutustietoja esittävää Internet-sivustoa kehitetään.

Hanke on luonteeltaan pilottityyppinen, eli siinä testataan tekniikkaa ja kehitetään käyttöliittymää yhteistyössä noin kymmenen kotitalouden kanssa.

Hankkeen koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus ja muita osallistuvia organisaatioita ovat BaseN Oy, Motiva Oy, Teknillinen korkeakoulu (sähköverkot ja suurjännitetekniikka), Vantaan Energia Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy sekä Sitra ja kauppa- ja teollisuusministeriö.

Hankkeen tulokset julkaistaan helmikuussa 2008. Katso Suomen ympäristökeskuksen sivut hankkeesta»

Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus, tutkimusosasto, puh. 020 490 2346, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi