HIDASTA ELÄMÄÄ -TYÖTILA

Hidasta elämää –työtila syntyy omassa rytmissä työskentelevien sosiaaliseen tarpeeseen: Palkkatyö ja yhä kiristyvämpi työtahti vie suurimman osan työntekijöiden ajasta, ja moni haluaisi tehdä ”jotain muuta”. Mutta itsensä työllistäväksi yrittäjäksi ryhtyminen on liian iso harppaus., ja isommat yrityskuviot ovat monelle liian suuri riski. 

Hidasta elämää –työtila syntyy palkkatyön ja itsensä työllistävän yrittäjyyden välimaastoon.    Uudenlainen työtilakonsepti tulee madaltamaan kynnystä siirtymässä palkkatyöstä yrittäjäksi, sillä se takaa ”normiduunin” kaltaisen yhteisöllisyyden. Mutta mitään  muuta ”normiduunin” kaltaista työtilassa ei sitten olekaan: 

– Työtilassa jokainen tekee (ainakin aluksi) ensisijaisesti omia projektejaan omaan tahtiinsa, mutta työllistymistä voi tapahtua myös ristiin.  

– Työtila nähdään kohtaamisen paikkana, jossa inspiroidutaan säännöllisesti ilman deadlineja tai päämääriä. Esimerkiksi perjantait voitaisiin käyttää päämäärättömään, agendattomaan yhdessäoloon, jossa piilee luovuuden suurin salaisuus. Inspiroitumiseen voivat osallistua myös lapset ja esim. virkeät eläkeläiset (”toimistomummot”). 

– Yhdessä inspiroitumisen tulos voi olla mitä tahansa maan ja taivaan väliltä, mutta varmaa on, että yksi yhteisössä ääneen lausuttu ajatus ei jää junnaamaan paikoilleen, vaan saa liitoa muilta yhteisön jäseniltä. Vaikka kaikki tekevät (ainakin aluksi) omia projektejaan,  uusien innovaatioiden ja ideoiden syntymiselle annetaan kasvualusta, jolle ei pakoteta tavoitetta. Näin on mahdollista, että useampi itseään työllistävä yrittäjä saa yhdessä synnytettyä jotain suurta ja uutta. Työtila toimii siis samalla ikään kuin yrityshautomona, mutta sillä ei ole pakotettua päämärää tai tavoitetta. 

– Yhteisöllistä toimintaa tuetaan esim. yhteisillä meditaatioilla, jaetuilla verkostoilla, lasten ja vanhusten mukaan ottamisella jne. 

– Työtilassa työskentelevät haluavat kannustaa toisiaan oman (työ)rytmin löytämiseen ja kunnioittamiseen. 

– Hidasta elämää –työtila on pilottiprojekti, jonka avulla testataan erilaisia – yksilön omaa rytmiä – kunnioittavia työtapoja sekä yhteisöllisyyden voimaa edistäviä työtapoja. Pilotista syntyvät toimintatavat siirretään laajemmin käytettäväksi muissa Hidasta elämää –työtiloissa. Työskentelytavoista voi löytyä myös välineitä palkkatyöpuolelle. 

– Hidasta elämää –työtila tulee myös vastaamaan ensimmäistä kertaa konkreettisesti jo olemassa olevan Hidasta elämää –nettisivustoyhteisön (lukijoita 100 000/kk, fb yli 6000) kysymyksiin, ajatuksiin, ihmetyksiin, ja tarjoamaan vaihtoehtoista työskentelytapaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Sillä jokainen omaan elämään takaisin palannut sielu on menestystarina.

Sanna Wikström