HUOMISEN ARKI

Huomisen arki on Helsingin kaupunginkirjaston valmisteilla oleva hanke, joka tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua innovaatioiden kehitykseen kirjastoissa.    

Hanke edistää innovaatioiden käyttöönottoa, uusien keksintöjen näkyvyyttä ja tieteellisen toiminnan asemaa yhteiskunnassa. Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin parantaa innovaatioiden helppokäyttöisyyttä ja madaltaa kynnystä ottaa käyttöön arkea helpottavia uusia keksintöjä.   

Hankkeessa keskitytään elämänlaatua parantaviin, ympäristöä säästäviin ja julkisen sektorin toimintaa edistäviin innovaatioihin.

Lisätietoja täältä.

Roberto Corsini