HYGIENIAPASSI

Hygieniapassi-hankkeen tavoitteena oli edistää elintarvikehygienian osaamista erityisesti peruskoulun 9-luokkalaisten ja lukiolaisten keskuudessa, sekä parantaa oppilaiden tietoisuutta elintarvikealan toiminnasta ja alan yrityksistä.

Hygieniaosaamisen verkkoaineiston pohjalta opettajien on mahdollista opettaa elintarvikehygieniaa osana yläkoulun ja lukion valinnaista opetusta. Internetissä julkaistavat opetusmateriaalit tehtiin erityisesti nuoria opiskelijoita puhuttelevaksi ja innostavaksi kokonaisuudeksi. Myös opettajille tehtiin oma opas. Oppilaat voivat suorittaa jo koulussa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran virallisen hygieniaosaamistodistuksen eli ’hygieniapassin’.

Elintarvikehygienian osaamisen ottaminen mukaan koulujen valinnaisopetukseen tutustuttaa oppilaat elintarvikkeiden turvalliseen käsittelyyn ja tuo elintarvikealan lähemmäksi oppilaan arkea muun muassa yritysvierailujen avulla. Aihe on helposti integroitavissa koulujen opetuksessa kotitalouteen, terveystietoon ja biologiaan.

Hankkeessa oli mukana myös Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Opetushallitus, Kotitalousopettajien liitto, Elintarviketeollisuusliitto ja Finfood.

Elokuussa 2008 julkaistiin  www.lupakokata.fi -verkkosivut. Maaliskuussa 2009 julkaistaan ruotsinkieliset sivut.

Tiedote:
Elintarvikehygienia hallintaan jo peruskoulussa »