HYVINVOINNIN VALINNAT, SUOMEN MALLI 2000-LUVULLA

Tavoitteet  

Sitran käynnistämän hankkeen tavoitteena oli tuottaa aineksia hyvinvointivaltiota koskevalle keskustelulle         

Hyvinvoinnin valinnat kuuluvat kansalaisille ja heitä edustaville puolueille. Sitran tavoitteena on ollut pikemminkin auttaa määrittämään hyvinvointivaltion kehittämisen esityslistaa, ”agendaa”.

Sitra kutsui nelisenkymmentä asiantuntijaa kahteen aivoriiheen tammikuussa ja kesäkuussa 2002 keskustelemaan hyvinvointivaltion kehittämisestä. Tämän lisäksi järjestettiin keväällä 2002 teemapalaverit aluekehityksestä, palveluista, talouskasvusta, työmarkkinoista sekä verotuksesta. Kuhunkin teemapalaveriin osallistui 5–6 asiantuntijaa. Aivoriihien ja teemapalaverien teknisestä vetämisestä vastasi konsultti Veikko Mantere Innotiimi Oy:stä.

Tulokset  

Hankkeen tuloksena syntyi raportti Hyvinvoinnin valinnat, Suomen malli 2000-luvulla. Raporttia kirjoittamaan pyydettiin tutkijat Anu Kantola (Helsingin yliopisto) ja Mikko Kautto (Stakes).   Keskeisiksi haasteiksi hyvinvointivaltiossa nähtiin         

Tekijät  

Hankkeen ideoinnista ja toteuttamisesta Sitrassa on vastannut tutkimusjohtaja Antti Hautamäki yhdessä tutkimuspäällikkö Vesa-Matti Lahden ja projektipäällikkö Mirja Jarimo-Lehtisen kanssa. Hankkeen johtoryhmään kuuluivat Antti Hautamäki (pj.) ja jäseninä finanssineuvos Carita Putkonen valtiovarainministeriöstä, johtaja Hannu Uusitalo Eläketurvakeskuksesta sekä Sitrasta Vesa-Matti Lahti ja Mirja Jarimo-Lehtinen (siht.).  

Julkaisu  

Hyvinvoinnin valinnat: Suomen malli 2000-luvulla A. Kantola, M. KauttoHelsinki, Edita Publishing Oy, 2002

Ota yhteyttä

ihmiset
Vesa-Matti Lahti
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia