HYVINVOINTIKAUPPA

Hankkeessa selvitettiin, mikä vähittäiskaupassa asioivia kuluttajia askarruttaa ja mitä ongelmia elintarvikkeiden valintaan liittyy, kun ostokäyttäytymisessä pyritään huomioimaan hyvinvointi ja terveys.

Hankkeessa tuotettiin tietoa kuluttajien kysymyksistä ja maksuhalukkuudesta ravitsemustietoa tarjoaviin palveluihin liittyen. Tutkimuksessa arvioitiin, kuinka suuri osa asiakkaista on kiinnostunut terveellisyyteen liittyvästä tiedosta, ja kerättiin asiakkaiden ajatuksia, käsityksiä ja tarpeita elintarvikkeiden ja ruuan terveellisyyteen ja valintaan liittyen. Tutkimuksessa mitattiin miten ravitsemuksen tietoisku myymälässä vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.

Hankkeen toteuttivat Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun ravitsemuksen, elintarviketiedon ja markkinoinnin asiantuntijat yhteistyössä Pohjois-Savon S-ketjun Peeässän kanssa. Interventio toteutettiin luonnollisessa ostoympäristössä elintarvikevalintoja tekevien kuluttajien arjessa.