IDEARUMPU

Nastolan kunta otti 12.9.2011 käyttöön
kuntalaisille tarkoitetun ideointijärjestelmän, idearummun.

Toiminnan tarkoitus on ideoiden synnyttäminen, esiin nostaminen ja
siirtäminen sähköiseen järjestelmään. Halutaan lisätä  kuntalaisten osallistumista
kunnan toiminnan kehittämiseen sekä edistää hyvää toimintakulttuuria ja luovuutta.

Tavoitteena on saada ideoita ja käytännön vinkkejä tavoista, joilla Nastolan kunnan
palveluita ja toimintaa saadaan parannettua. Toiminnan paino on ratkaisukeskeinen.

Ideoinnin avulla pyritään mm. kehittämään palveluita, parantamaan tiedonkulkua,
lisäämään yhteistyötä, ratkaisemaan esille nousevia ongelmia ja edistämään
kuntastrategian toteutumista.

Lisätietoja ja linkki Idearumpuun täällä.

Tiina Häyrinen