IHMISELTÄ IHMISELLE

Ihmiseltä Ihmiselle -hankkeen tarkoituksena on edistää kansalaisten välistä yhteisöllisyyttä helpottamalla ajan, osaamisen ja resurssien jakamista paikallisesti.
 
Hanke tuo yhteen Suomessa itsenäisesti toimivia nettipalveluita, joissa yksityishenkilöt oma-aloitteisesti jakavat heidän arkeen liittyviä asioita. Tällä hetkellä mukana ovat nettipalvelut Kuinoma.fi, Bank4Hope.org, Greenriders.fi ja Nextdoor.fi. Mukaan otetaan uusia palveluita sitä mukaa, kun ehdotuksia saapuu.
 
Toteutus on aluksi portaalin muotoinen. Portaali: – herättää tietoisuutta – toimii arjen jakamis-ilmiön viestintätyökaluna – havainnollistaa ilmiön laajuutta kertomalla tarjonnasta – tiedonjakajana, yhdistäjänä, valistajana – eri nettipalveluiden sisältölähteiden yhteen kerääjänä Myöhemmin palvelun ympärille rakennetaan eri sisältölähteistä kerättyä uutisointia ja mukaan tuodaan yhteisöllisyyttä.
 
Samuli Ruuskanen