IHMISEN ÄÄNI – TUTKIMUS DELIBERATIIVISEN DEMOKRATIAN MAHDOLLISUUKSISTA SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA

Kyseessä on nelivuotinen (2011-2014) Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Hanketta johtaa Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiainen.

Tavoitteena on analysoida kansalaisten osallistumista suomalaisen terveydenhuollon uudistamiseen. Erityisenä fokuksena hankkeella ovat deliberatiivisen demokratian erilaiset muodot, erityisesti kansalaisraadit (Citizens’ Jury).

Hanke on toteuttanut ja ollut mukana toteuttamassa ja analysoimassa jo viittä kansalaisraatia. Vuonna 2012 toteutusta tullaan jatkamaan osana SOLID-voice hanketta maahanmuuttajien World Cáfeilla sekä kansalaisraadilla.

Harri Raisio