ILMASTO-OPAS.FI KOKOAA ILMASTONMUUTOSTIEDON YHTEEN PAIKKAAN

Ilmasto-opas.fi -sivusto kokoaa ilmastotietoa yhteen paikkaan. Se tarjoaa suomalaisille jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta myös alueellisella tasolla. Sivuston sisältöä täydennetään ja kehitetään vähitellen. Sisältöä tuottavat Suomen johtavat ilmastoalan tutkijat ja asiantuntijat.

Ilmasto-oppaasta löytyy noin 400 sivua helppotajuista ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Tieteellisen taustatiedon lisäksi sivustolla tuodaan esille konkreettisia hillintä- ja sopeutumiskeinoja. Oppaasta saa koko Suomea koskevan tiedon lisäksi alueelliselle ja paikalliselle tasolle tarkentuvaa tietoa.

Tarjolla on myös kehityskulkuja eli skenaarioita siitä, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan alueen olosuhteisiin tulevina vuosikymmeninä. Näiden lisäksi sivuille on koottu havaintoja ja mallituloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista juuri tietyn alueen olosuhteisiin ja ympäristöön.

Sivuston avulla voi nopeasti luoda yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri puolilla Suomea ja arvioida itselle sopivia konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hillintään. Käyttäjä voi itse valita haluamansa alueen, kiinnostavan ajanjakson ja päästöskenaarion.

Ilmasto-oppaasta löytyy myös eri kohderyhmille räätälöityjä osioita, jotka ottavat huomioon kohderyhmän erikoistarpeet ja näkökulman. Ensimmäisenä on avattu Kunnille ja kuntalaisille -osio, sillä kunnat ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa.

Tiedon tuottajina tutkimuslaitokset

Ilmasto-opas.fi -sivuston toteuttavat yhteistyössä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK). Kyseessä on kolmivuotinen EU Life+ -hanke (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP).

Oppaan toteuttajat ylläpitävät ja kehittävät sivustoa yhteistyössä ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja Sitran kanssa. Oppaassa julkaistut artikkelit on tarkastanut eri alojen asiantuntijoista koottu toimituskunta. Oppaasta tullaan avaamaan myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Ota yhteyttä

ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet