INNO-VOINTI – JOHTAMISELLA INNOVAATIOITA JA HYVINVOINTIA JULKISELLE SEKTORILLE

AJANKOHTAISTA

artikkelit

Inno-Vointi – innovaation uusi määritelmä

Julkisen sektorin palvelutason säilyttäminen
uutiset

Inno-Vointi-hankkeesta eväitä julkisen sektorin uudistumiseen

Julkisen sektorin palvelutason säilyttäminen on mahdollista myös tulevaisuudessa, kun palveluiden käyttäjien asiantuntemusta hyödynnetään. Nopea, kokeileva, kansalaisista ja työntekijöistä lähtevä uudistaminen tuottaa toimivia ratkaisuja. Samalla pidetään huolta työntekijöiden työhyvinvoinnista julkisen sektorin myllerryksessä.

Tähän tulokseen päädyttiin Työterveyslaitoksen, Aalto-yliopiston ja VTT:n Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille (Inno-Vointi) -hankkeessa (2010–2013), joka tutki seitsemää aktiivisesti toimintaansa ja palvelujaan kehittänyttä julkista organisaatiota.

Hankkeessa selvitettiin, miten julkisen sektorin työntekijöiden kehitysideoita voidaan hyödyntää nykyistä paremmin, mitä johtamisen keinoja tarvitaan ja miten nämä vaikuttavat työhyvinvointiin. Mukana oli seitsemän organisaatiota: HUS-Servis, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Palmia, Verohallinto, Hämeenlinnan kaupunki, Vantaan kaupunki ja Oulun kaupunki. Tutkimuksen päärahoittaja oli Tekes.

Inno-Vointi-hanke tuotti uuden toiminta- ja johtamismallin julkisorganisaatioiden työntekijöiden, esimiesten ja johdon käyttöön uudistumisen tueksi. Malli on julkaistu kaikille avoimena verkkosivustona, joka sisältää työpaikkatasolla käyttöön otettavaksi suunniteltuja työkaluja ja ideoinnin tueksi havainnollistavia tapausesimerkkejä.

Sitra osallistui hankkeen rahoitukseen erityisesti tulosten levittämisen ja käyttöön oton edistämiseksi.
”Tarkastelemme Sitrassa julkista johtamista ja uudistumista ihmisen, työyhteisön ja johdon näkökulmasta eri tasoilla. Keskiössä ovat toimintakulttuuri, johtamisjärjestelmät ja yksittäisen ihmisen toimintaedellytykset organisaation osana. Julkisen sektorin uudistumisessa tarvitaan pätevän, ammattitaitoisen ja hyvin kouluttautuneen henkilöstön osaamista ja kehittämispotentiaalia kokonaisuudessaan. Inno-Vointi-toiminta- ja johtamismalli tarjoaa siihen erinomaisen työvälineen”, kertoo johtava asiantuntija Sari Hosionaho Sitrasta.

Lisätietoa

Inno-Vointi-johtamismallin verkkosivut

Ruohonjuuritason ideat on saatava käyttöön julkisen sektorin uudistamisessa ( TTL:n tiedote 22.5.2013)

ITU – Innovaattorin työkirjan tilaukset Työterveyslaitokselta.

Ohjeita esimiehille -työkirjan tilaukset Työterveyslaitokselta.

Inno-Vointi-hankkeen  ”Miten onnistua julkisen sektorin uudistamisessa? – Ota mallia!” -päätöseminaarin sekä tiedotustilaisuuden 21.5.2013 materiaalit ja videoidut esitykset.  

Inno-Vointi-blogi

Erikoistutkija Mervi Hasu, Työterveyslaitos
Puh. 030 474 2546, etunimi.sukunimi@ttl.fi