INNOHAUKKA

Innohaukka™-kartoituksen tavoitteena on etsiä ja tuoda esiin osittain tunnettuja, mutta pääosin julkisuudelta ja järjestelmältä piilossa olevia ja vähemmän tunnettuja maaseudun innovaattoreita ja/tai innovaattoriyhteisöjä

Kartoituksen tavoitteena on lisäksi kaivaa esiin sellaisia toimijoita, jotka voivat olla esikuvina sekä jo olemassa oleville toimijoille että maaseutuympäristössä innovaatio- ja yritystoiminnasta kiinnostuneille.

Hanke hahmottaa maaseudun innovaattorikentän rakennetta ja selvittää sen toimintaa sekä tuottaa tietoa innovaatioita edistävistä ja toisaalta niitä hidastavista tekijöistä.  Tavoitteena on myös saada relevanttia tietoa suunniteltaessa kehittämistoimia maaseudun innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi.

Hankkeessa syntyneitä videoita:

Omakylä Vuolenkoski Oy – Kyläyhteisöstä kyläyhtiöksi

eCorollan ja Sähköautot – Nyt! – yhteisön tarinaOta yhteyttä

ihmiset
Jyri Arponen
Johtaja, teollisuus ja innovaatiot