INNOKLUBIT – PAIKALLISEN ALOITTEELLISUUDEN KESKUKSET

Tavoitteet  

Sitran käynnistämän Innoklubi-hankkeen päätavoitteena oli tuottaa uusi, paikallista aloitteellisuutta ja innovatiivisuutta edistävä malli ja toimintatapa. Innoklubit olivat paikallisia yhteisöjä, joihin kutsuttiin paikallisia innovaattoreita ideoimaan yhdessä alueen tulevaisuutta ja vahvuuksia.  

Tulokset  

Sitra toteutti Innoklubit-kokeiluhankkeen kolmella paikkakunnalla vuoden 2002 aikana. Hankkeeseen valitut alueet olivat erikokoisia ja lähtökohdiltaan erilaisia: Pukkilan kunta, Pieksämäen seutu ja Oulun lääni. Sitran rahoittamille klubeille annettiin vapaat kädet toiminnan käynnistämiseen ja toimintamallin etsimiseen. Klubin vetäjänä toimi ”klubimestari”. Toiminta perustui vapaaehtoisuuteen.

Innoklubitoiminta vilkastutti pilottialueiden ruohonjuuritoimintaa. Tavoitteet organisaatiovapaan toimintamallin luomisesta ja paikallisen aloitteellisuuden vahvistamisesta toteutuivat ainakin osittain. Innoklubit toimivat sekä aluekehittämisen välineinä että konkreettisten innovaatioiden tuottajina.

Julkaisu  

Innoklubit: Paikallisen aloitteellisuuden keskukset K. Vähäjylkkä Elektroninen aineisto. Sitra, Helsinki, 2003  
Lataa julkaisu (PDF) »