INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN TUTKIMUSOHJELMA

Hankkeen tavoitteet

Tutkimusohjelmassa pyrittiin tunnistamaan Suomen innovaatiojärjestelmän keskeisiä kehityshaasteita ja -mahdollisuuksia. Tärkeimpänä tutkimuskohteena oli modernien innovaatioprosessien ja -verkostojen toiminta.   Projektin osahankkeessa tutkittiin monitieteisesti mm.

Tulokset  

Taloudellisten ja teknologisten innovaatioiden ohella Suomessa tarvitaan aiempaa enemmän yhteiskunnallisia innovaatioita. Koko yhteiskuntaa on pystyttävä uudistamaan, jotta Suomi pysyy kehityksen eturintamassa.   Innovaatiojärjestelmän tutkimushankkeiden tulokset on kiteytetty raportissa yhdeksään haasteeseen innovaatiojärjestelmän kehittäjille:   

  1. Yritysten sisäinen teknologinen ja organisatorinen uudistuminen
  2. Perinteisten teollisuudenalojen modernisointi; innovaatioprosessit toimivat vanhoilla toimialoilla eri tavalla kuin high tech -yrityksissä
  3. Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden kehittäminen; innovaatiojärjestelmän kannalta keskeisiä palveluja ei ole vielä huomioitu riittävästi innovaatiopolitiikassa   
  4. Yritysten välisten verkostojen synnyn tukeminen; verkostopolitiikan kehittäminen
  5.  Perustutkimuksen vahvistaminen; innovaatioverkostot tarvitsevat vahvan tietopohjan  
  6. Koulutusjärjestelmän, erityisesti ammattikoulutuksen uudistaminen vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän vaatimuksia 
  7. Sosiaalisen syrjäytymisen estäminen; nopean teknologisen kehityksen varjopuoli on sosiaalinen eriarvoisuus 
  8. Alueiden välisen yhteistyön kehittäminen   
  9. Uusien välineiden kehittäminen innovaatiopolitiikan toteutuksen tueksi; esimerkiksi teknologian ennakointia ja arviointia tai benchmarkingia ei Suomessa ole vielä käytetty järjestelmällisesti

Tekijät  

Hankkeen tieteellisenä johtajana toimi professori Gerd Schienstock Tampereen yliopistosta ja innovatiivisen toiminnan johtaja tohtori Timo Hämäläinen Sitrasta.

Julkaisu  

Transformation of the Finnish innovation system: A network approach T. Hämäläinen ja G. Schienstock. Sitra, Helsinki, 2001
Lataa julkaisu (PDF) »

JULKAISUT

julkaisut

Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi