INNOVAATIOJOHTAMISELLA KESTÄVÄÄ TUOTTAVUUTTA

Valtiovarainministeriön johtamassa hankkeessa kehitetään menettelyjä ja toimintamalleja, joilla julkisen sektorin uudet ideat saadaan käytäntöön (=innovaatioprosessi) ja luomaan kestävää tuottavuutta

1. ministeriöiden ja virastojen käytännön johtamisessa ja työn tekemisessä
2. ministeriön ja sen hallinnon- / toimialan muodostamassa kokonaisuudessa
3. ministeriöiden ja hallinnon- / toimialojen välisessä yhteistyössä
4. verkostoissa ja strategisissa kumppanuuksissa asiakkaiden, kansalaisten ja sidosryhmien sekä palveluntuottajien kanssa.

Käytännössä hankkeessa mallinnetaan innovaatioprosessi julkisen sektorin toimintaympäristössä ja integroidaan se osaksi johtamisjärjestelmää ja käytännön johtamista.  

Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän ministeriön (VM, TEM, OKM ja LVM) ja Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman kanssa. Hanke on jatkoa Tavoitteena kestävä tuottavuus (KeTu) -hankkeelle ja se jatkaa julkisen sektorin kestävän, innovaatioperusteisen tuottavuuskehityksen varmistamista.

Julkisella sektorilla tarvitaan kipeästi uusia, tuottavuutta parantavia innovaatioita. Ministeriöt ovat avainasemassa tämän kehityksen edistämisessä niin valtioneuvostotasolla kuin kukin omalla hallinnon- ja toimialallaan. Hankkeessa pureudutaankin erityisesti innovaatiotoiminnan nykyistä systemaattisempaan ja suunnitelmallisempaan hyödyntämiseen osana ministeriöiden sekä hallinnon- ja toimialojen johtamisjärjestelmää.

Lisätietoa »

Virpi Einola-Pekkinen: Miten erotumme mineraaleista?
Blogi-kirjoitus www.uusijohtajuus.fi-sivustolla.

JULKAISUT

julkaisut

Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi