INNOVAATIOKESKUKSEN PERUSTAMINEN KALIFORNIAAN

Sitran Innovaatio-ohjelman julkaisemassa Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi -raportissa esitetään innovaatiokeskuksen perustamista Kaliforniaan yhteistyössä muiden suomalaisten alan toimijoiden kanssa. 

Jussi Heinilä laati Sitran toimeksiannosta selvityksen innovaatiokeskuksen tehtävistä ja toimintamallista. Osana selvitystä vertaillaan eri maiden perustamien innovaatiokeskusten toimintaa sekä kartoitetaan muiden pohjoismaisen halua toimia yhteistyössä suomalaisten osapuolten kanssa. 

Selvitys tehtiin syksyn 2005 aikana. Sitrassa hanketta valvoi ohjelmajohtaja Antti Hautamäki.