INTEGRAATIO

Integraatio-osaohjelman avulla pyrittiin verkottamaan suomalaisia pk-yrityksiä Suomessa ja Venäjällä sekä edistämään liike-elämän integraatiota. Tavoitteena oli myös luoda uutta alihankintateollisuutta Venäjällä. Yhteisesiintymisellä saaavutettiin synergiaetuja ja vaikuttavuutta sekä jaettiin riskejä ja mahdollisuuksia.

Osaohjelmaan osallistui noin 80 yritystä, jotka edustivat eri toimialoja ja yrityskokoja (pääasiassa pk-sektoria). Yritysten Venäjä-kokemustausta vaihteli aloittelijasta konkariin. Yritykset etabloituivat tai hakivat alihankintaa Luoteis-Venäjän alueelta, ennen kaikkea Pietarista, Leningradin alueelta ja jonkin verran Karjalan tasavallasta sekä Moskovasta.  

Sitra toimi osaohjelmassa ovien avaajana ja verkotti yrityksiä jo kotimaassa sekä integroimaan ne Venäjän talouselämään. Ohjelman alussa yritykset jaettiin neljään pääklusteriin:   

Kullekin klusterille laadittiin oma toimintasuunnitelma ja niille palkattiin vastuulliset konsultit.

Vuoden 2006 elokuussa yhdessä Sitran Ympäristöohjelman kanssa käynnistettiin ympäristöalan Venäjä-verkostohanke, jota toteutetaan kahdessa klusterissa: itsenäinen energiantuotanto ja ympäristöhuolto. (Tällöin myös integraatio-osaohjelmassa olevien yritysten määrä kasvoi yli sataan.)Tarkoituksena oli identifioida sopivia hankkeita Venäjän eri alueilla sekä luoda uusia toimintamalleja ja kontakteja, ja osallistua näiden hankkeiden toteutukseen (esimerkiksi PPP-hankkeet). Venäläisten ja kansainvälisten rahoitusmallien selvittäminen oli osa tätä hanketta. Hankkeeseen liittyen on käännetty venäjäksi Cleantech Finland – esite suomalaisesta ympäristöliiketoiminnasta.
Lataa Cleantech Finland -esite (pdf, venäjäksi) »

Integraatio-osaohjelman yrityksistä monet aloittivat liiketoiminnan Venäjällä ohjelman aikana, joko perustamalla oman venäläisen tytäryhtiön tai yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Yritykset osallistuivat aktiviisesti ohjelman tarjoamaan Venäjä-koulutukseen. Koulutuksen ansiosta yritykset pystyivät tarkentamaan Venäjä-strategiaansa, ja varautumaan Venäjän-liiketoiminnan haasteisiin.

Osaohjelman aikana yritykset verkottuivat keskenään ja venäläisten partnerien kanssa.

Osaohjelman kärkihankkeeksi muodostui Pietarin alueelle perustettava teolllisuuskylä, jossa on mukana suomalaisia tuotantolaitoksia, logistiikka- ja palvelutuottajia sekä kiinteistösijoittaja. Sitra toimii hankkeen tienraivaajana ja vastaa suhteista Venäjän sidosryhmiin.

Suomalaisten teollisten tuottajien kilpailukykyä on pyritty parantamaan alihankintaosaamista lisäämällä. Venäjä-ohjelman aikana yritykset saivat potentiaalisia kumppaneita, koetoimitukset alkoivat ja luotiin suhteita venäläisiin alihankintakeskuksiin.

Rakennusklusterin yritykset osallistuivat aktiivisesti ohjelman tarjoamiin koulutuksiin, ja osa niistä siirtyi etabloitujiin. Vuonna 2006 Rakennusteollisuus RT ry ja Sitra päättivät yhdessä päivittää rakennusalan Venäjä-strategian jatkotyönä Suomen Venäjä-talousstrategialle. Työhön kutsuttiin joukko alan keskeisiä vaikuttajia ja asiantuntijoita. Strategian julkistaminen tapahtui marraskuun 2006 lopulla.