ITÄ-EUROOPAN TIETOPANKKI

Tavoitteet

Tavoitteena oli rakentaa tietopankki, joka toimisi Venäjää, Baltian maita ja Puolaa koskevana tietofoorumina ja jota voisivat hyödyntää niin tiedotusvälineiden, liike-elämän, politiikan ja hallinnon, järjestöjen kuin akateemisenkin maailman edustajat.  

Tulokset  

Internetissä avattiin 29.1.2002 usean eri tahon yhteistyönä syntynyt tietopankki Database for Business and Public Administration.

Tietopankki pitää sisällään perusinformaatiota ja syvällisempiä analyyseja kyseisten maiden mikro- ja makrotaloudesta, poliittisesta ja hallinnollisesta järjestelmästä sekä monista muista aihepiireistä.

Tietopankkiin sisältyy kattavat linkkilistat kyseisten maiden eri viranomaistahoihin, lakitietokantoihin, yhteiskunnallisiin järjestöihin, tutkimuslaitoksiin jne. Tietopankkiin sisältyy myös laaja temaattinen karttakirjasto.

Englanninkielinen tietopankki on vapaasti ja maksutta kaikkien käytettävissä osoitteessa http://www.balticdata.info. Sen teknisestä ylläpidosta vastaa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti.

Tekijät  

Sitran rahoittaman tietopankin pilottivaiheen toteuttivat Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, Helsingin Kauppakorkeakoulun LTT-Tutkimus Oy:n Venäjän ja Baltian instituutti sekä Tukholmassa toimiva Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development. Tietopankin tekemiseen on osallistunut useita kymmeniä eri alojen asiantuntijoita useasta eri maasta.